Do?wiadczenie, profesjonalizm, skuteczno??
 

Z ostatniej chwili

W ostatnim czasie Kancelarie Adwokackie J. Trylnik i D. ?liwa, z sukcesem reprezentowa?y swojego klienta w wygranym sporze przed s?dem powszechnym dotycz?cym umownej klauzuli waloryzacyjnej ceny przedmiotu sprzeda?y jako tzw. klauzuli niedozwolonej. Wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem zapraszamy do naszych Kancelarii.

 

Porady prawne

quotNasza najnowsza porada prawna porusz? problematyk? dost?pu do dokumentacji medycznej przez pacjenta. Maj?c na uwadze pojawiaj?ce si? problemy w tym temacie, postanowili?my pokaza?, jakie prawa posiada pacjent.
Czytaj wi?cej>>>