Kancelarie Adwokacie D. ?liwa, J. Trylnik ?wiadcz? kompleksowe us?ugi prawne z nast?puj?cego zakresu prawa:

Adwokat Dawid ?liwa

Nr tel. 603123115
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Specjalizcja:

prawo budowlane, prawo nieruchomo?ci, prawo cywilne, prawo administracyjne. Adwokat Dawid ?liwa posiada szerok? wiedz? i do?wiadczenie w dziedzinie prawa nieruchomo?ci (w szczeglno?ci z zakresu obrotu nieruchomo?ciami, procesw inwestycyjnych na nieruchomo?ciach i czynno?ci rewindykacyjnych), cywilnego, administracyjnego oraz prawa handlowego.
Przez ca?y ten okres doradza? jednej z najwi?kszych na rynku polskim sp?ek w bran?y paliwowej i uczestniczy? w wielu wielomilionowych transakcjach kupna-sprzeda?y nieruchomo?ci biurowych i centrw handlowych na terenie ca?ej Polski. Doradza? tak?e w zakresie leasingu nieruchomo?ci i finansowania oraz refinansowania inwestycji dla jednego z najwi?kszych deweloperw na Dolnym ?l?sku. Ponadto Dawid ?liwa reprezentowa? klientw w post?powaniach s?dowych zwi?zanych z roszczeniami dekretowymi, a tak?e w licznych post?powaniach administracyjnych, w tym przed s?dami administracyjnymi oraz S?dem Najwy?szym oraz S?dem Ochrony Konkurencji i Konsumentw z siedzib? w Warszawie.

Adwokat Jacek Trylnik

Nr tel.: 602281926
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Specjalizacje:

prawo cywilne, prawo procesowe, prawo sp?ek handlowych, prawo zamwie? publicznych. Posiada szerok? wiedz? z zakresu prawa cywilnego, procesowego i handlowego Doradza? jednemu z najwi?kszych podmiotw na terenie wojewdztwa dolno?l?skiego z brzany paliwowej i obrotu nieruchomo?ciami. Uczestniczy? rwnie? w doradztwie przy podejmowaniu kluczowych decyzji jednej z najwi?kszych firm leasingowych, ktra mia?a sw? siedzib? na terenie Wroc?awia.
Adwokat Jacek Trylnik specjalizuje si? tak?e w negocjacjach i rozwi?zywaniu sporw, w bankowo?ci i finansach. Posiada bogate do?wiadczenie w obs?udze podmiotw zajmuj?cych si? dzia?alno?ci? dewelopersk?.