Szkolenia

Kancelarie adwokackie J. Trylnik i D. Śliwa zapewniają nie tylko kompleksową obsługę prawną podmiotom instytucjonalnym i indywidualnym, ale również wychodzą z założenia, że korzystne jest podnoszenie bieżącej świadomości prawnej wśród osób nie mających bezpośredniej styczności z prawem.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń z szeroko rozumianego zakresu:
  • prawa budowlanego,
  • prawnych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • prawa samorządowego,
  • prawa medycznego,
  • prawa spółek handlowych,
  • prawa pracy.
Wybrane zagadnienia szkoleń:
Zasady dotyczące realizacji inwestycji na podstawie polskiego prawa budowlanego.

Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi procesu budowlanego.
Uczestnicy szkolenia mają możliwość powiększenia swoje wiedzy teoretycznej z zakresu prawa budowlanego, z jednoczesnym zdobyciem praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
Założeniem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym. Przedmiotem niniejszego szkolenia jest omówienie typowych umów cywilnoprawnych i wskazanie sposobu ich egzekucji od kontrahentów w sytuacji braku ich realizacji.